WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KATOLICKIM NAUCZANIU NA TEMAT RODZINY.

Przed październikową sesją Synodu ds. Rodziny część liberalnych biskupów planowała przeforsować zmiany podważające nauczanie Chrystusa. Ich postulaty, dotyczące uznania wartości związków homoseksualnych i dopuszczenia rozwodników żyjących w nowych związkach do Komunii Świętej, wciąż zyskują szerokie poparcie, choć pozostają w sprzeczności z doktryną Kościoła.

Obowiązkowa lektura dla
każdego katolika

Opcja preferencyjna na rzecz rodziny to kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia, o jaką stawkę toczyła się gra podczas ubiegłorocznego synodu. I nadal się toczy...

Synod od A do Z

Nie tylko dowiesz się, czym jest synod biskupów i jakie ma uprawnienia, ale poznasz także kulisy ubiegłorocznych obrad oraz ich konsekwencje

Głos autorytetów -
hierarchowie i święci

Publikacja jest wzbogacona o obszerne fragmenty pism największych autorytetów, takich jak np. św. Jan Paweł II czy Benedykt XVI

Czytelna formuła - pytania
i odpowiedzi

Dzięki przyjętej konwencji nie ma miejsca na niejasności – informacje podane są w przystępny i wykluczający wszelkie wątpliwości sposób
 

BĄDŹ ŚWIADOMY. NIE POZWÓL SOBĄ MANIPULOWAĆ

Dla kogo?

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla biskupów, kapłanów, zakonników, katechistów, wiernych na odpowiedzialnych stanowiskach w Kościele. Polecamy ją także świeckim, którzy są zaniepokojeni narastającymi problemami w sferze związanej z rodziną i chcą przeciwdziałać antyrodzinnej ofensywie potężnych mass mediów.

Warto wiedzieć

Broszura Opcja preferencyjna na rzecz rodziny powstała jako uzupełnienie akcji Synowska Prośba do Ojca Świętego Franciszka. W obliczu niejasności nagromadzonych wokół niedawnego Synodu, grupa kilkuset tysięcy katolików z całego świata podpisała list do Papieża Franciszka z prośbą o zdecydowane słowo w obronie tradycyjnego nauczania Kościoła.
 

ZAMAWIAM BROSZURĘ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PDF)

Tak, uważam, że oparta na chrześcijańskiej miłości rodzina jest jedną z najważniejszych wartości i największych łask danych nam przez Boga. Dlatego jej przyszłość nie jest mi obojętna.
 
Nie chcę czerpać informacji ze zmanipulowanych medialnych doniesień. Uważam, że święci i hierarchowie są większymi autorytetami niż telewizyjni prezenterzy.
 
Tak, moim obowiązkiem jako katolika jest wiedzieć jak najwięcej o Kościele i Jego nauczaniu. Dlatego chcę zamówić bezpłatną broszurę Opcja preferencyjna na rzecz rodziny.
 
*
*
*
 
WYŚLIJ
 
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Copyright by Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi