WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KATOLICKIM NAUCZANIU NA TEMAT RODZINY.

Przed październikową sesją Synodu ds. Rodziny część liberalnych biskupów planowała przeforsować zmiany podważające nauczanie Chrystusa. Ich postulaty, dotyczące uznania wartości związków homoseksualnych i dopuszczenia rozwodników żyjących w nowych związkach do Komunii Świętej, wciąż zyskują szerokie poparcie, choć pozostają w sprzeczności z doktryną Kościoła.

Obowiązkowa lektura dla
każdego katolika

Opcja preferencyjna na rzecz rodziny to kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia, o jaką stawkę toczyła się gra podczas ubiegłorocznego synodu. I nadal się toczy...

Synod od A do Z

Nie tylko dowiesz się, czym jest synod biskupów i jakie ma uprawnienia, ale poznasz także kulisy ubiegłorocznych obrad oraz ich konsekwencje

Głos autorytetów -
hierarchowie i święci

Publikacja jest wzbogacona o obszerne fragmenty pism największych autorytetów, takich jak np. św. Jan Paweł II czy Benedykt XVI

Czytelna formuła - pytania
i odpowiedzi

Dzięki przyjętej konwencji nie ma miejsca na niejasności – informacje podane są w przystępny i wykluczający wszelkie wątpliwości sposób
 

BĄDŹ ŚWIADOMY. NIE POZWÓL SOBĄ MANIPULOWAĆ

Dla kogo?

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla biskupów, kapłanów, zakonników, katechistów, wiernych na odpowiedzialnych stanowiskach w Kościele. Polecamy ją także świeckim, którzy są zaniepokojeni narastającymi problemami w sferze związanej z rodziną i chcą przeciwdziałać antyrodzinnej ofensywie potężnych mass mediów.

Warto wiedzieć

Broszura Opcja preferencyjna na rzecz rodziny powstała jako uzupełnienie akcji Synowska Prośba do Ojca Świętego Franciszka. W obliczu niejasności nagromadzonych wokół niedawnego Synodu, grupa kilkuset tysięcy katolików z całego świata podpisała list do Papieża Franciszka z prośbą o zdecydowane słowo w obronie tradycyjnego nauczania Kościoła.
 

ZAMAWIAM BROSZURĘ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PDF)

Tak, uważam, że oparta na chrześcijańskiej miłości rodzina jest jedną z najważniejszych wartości i największych łask danych nam przez Boga. Dlatego jej przyszłość nie jest mi obojętna.
 
Nie chcę czerpać informacji ze zmanipulowanych medialnych doniesień. Uważam, że święci i hierarchowie są większymi autorytetami niż telewizyjni prezenterzy.
 
Tak, moim obowiązkiem jako katolika jest wiedzieć jak najwięcej o Kościele i Jego nauczaniu. Dlatego chcę zamówić bezpłatną broszurę Opcja preferencyjna na rzecz rodziny.
 
*
*
*
 
WYŚLIJ
 
* pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Copyright by Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi